Meny
Laddar...

Miljöpolicy

Att ta hand om miljön har alltid varit ett jobb med stor prioritet hos Tibro Skog & Trädgårdsmaskiner AB. Vi har jobbart med miljöfrågor under lång tid så därför är det naturligt för oss att jobba med den miljöpolicy vi har.

Miljöpolicy hos Tibro Skog

 • Miljöarbete ingår i vårt dagliga arbete och bygger på delaktighet av anställda, leverantörer och kunder . 
 • Miljöarbete och hänsyn till miljön skall vara framträdande arbete i vår affärsinriktning och marknadsföring.
 • Vi skall jobba med leverantörer som har ett miljövänligare alternativ. 
 • Marknadsföra miljövänligare produkter i de fall det finns som alternativ. 
 • Vi skall tillsammans med utbildning och ständig dialog alltid vara i framkant vad det gäller företagets miljöarbete.

Konkret arbete och mål för miljön 

 • Källsortering och återvinning av batterier, papper, plast, skrot, elektronik etc.
 • Ta hand om spillolja och oljefylldafilter på miljöriktigt sätt. 
 • Återanvända emballage i möjligaste mån.
 • Vi säljer Miljöbränsle (Alkylat)i lösvikt för att hålla nere prisnivån samt för att spara emballage
 • Använda syntetiska oljor o smörjmedel i så stor utsträckning som det går.
 • Batteri produkter har stor fokus och vi har kommit långt med att byta ut bensinmaskiner på många kommuner, kyrkor mm
 • Väljer ut maskiner och motorer ur våra leverantörers sortiment som är så lite miljöpåverkan som möjligt 

Miljö på Tibro Skog