Meny

Innovativ teknologi

HETVATTEN MOT OGRÄS

Att använda varmt vatten mot oönskade växter är inget nytt. Det första patentet kom redan på 1880-talet, men på grund av bristfällig teknologi kunde metoden inte användas i stor skala.
Termisk ogräsbekämpning baseras på överföring av energi (värme) till växten. Vatten är en av naturens bästa energibärare och ofta lättillgängligt. Heatweed lanserade varmvattensmetoden i Norden, och den har dokumenterats som den tryggaste och bästa lösningen.


 

Länk till Heatweed hemsida